FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

चालु आ.व. को भत्ता प्राप्‍त गर्न अनिवार्य रूपमा तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले नवीकरण नगरेको कारण भत्ता छुट भएमा गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरू जवाफदेही नहुने व्यहोरा सुचित गरिन्छ ।

Pages