FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार संयोजक पदको लागि दरखास्त फाराम ८०/८१ 11/21/2023 - 16:47 PDF icon रोजगार संयोजक दरखास्त फाराम.pdf
न्यायिक समितिमा दर्ता गर्ने नमूना निवेदनको ढाँचा ७९/८० 05/22/2023 - 17:18 PDF icon न्यायिक समितिमा दर्ता गर्ने नमूना निवेदनको ढाँचा.pdf
न्यायिक समितिमा दर्ता गर्ने नमूना प्रतिउत्तरको ढाँचा ७९/८० 05/22/2023 - 17:18 PDF icon न्यायिक समितिमा दर्ता गर्ने नमूना प्रतिउत्तरको ढाँचा.pdf
न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार ७९/८० 05/22/2023 - 17:17 PDF icon न्ययिक समितिको क्षेत्राधिकार.pdf
आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरभिजन प्रतिवेदन ७९/८० 05/22/2023 - 14:04 PDF icon आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरभिजन प्रतिवेदन.pdf
करारको लागि दरखास्त फाराम ७९/८० 01/01/2023 - 17:59 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf
पशु सेवा तालिममा सहभागिताको लागि निवेदन ढाँचा ७९/८० 11/29/2022 - 12:08 PDF icon निवेदन ढाचा - Copy १.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७४/७५ 03/29/2018 - 14:01 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र निवेदनको ढाँचा ७४/७५ 03/21/2018 - 20:07 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र निवेदनको ढाँचा.pdf
स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिसका ढाचाहरु ७४/७५ 03/21/2018 - 13:40 PDF icon Format Final.pdf