FAQs Complain Problems

गजुरी गाउँपालिकाद्वारा व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गरे/नगरेको बारे अनुगमन मलेखु बजारमा गरियो। मिति: २०८०/०१/२८