FAQs Complain Problems

गजुरी गाउँपालिका एक पकेट एक उत्पादन कार्यक्रम (वडा नं ५) अन्तर्गत मिनि टिलर वितरण तथा हस्तान्तरण कार्यक्रमका झलकहरू । मिति: २०८० बैशाख २५ गते ।