FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे तेस्राे पटक प्रकाशित सूचना

७६/७७ 08/07/2019 - 10:37 PDF icon suchana1.pdf

स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे दाेस्राे पटक प्रकाशित सूचना

७६/७७ 07/25/2019 - 14:48 PDF icon suchana.pdf

स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क तथा विज्ञापन कर स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे सूचना

७५/७६ 07/01/2019 - 11:23 PDF icon biyapan2.pdf

आ.व. ०७६/०७७ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्वन्धी सिलवन्द वोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 06/14/2019 - 10:17 PDF icon notice.pdf

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 05/30/2019 - 13:01 PDF icon healthcenter.pdf

ल्यापटप, डेस्कटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 05/28/2019 - 16:02

वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 05/17/2019 - 12:38 PDF icon notice.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 04/08/2019 - 08:31 PDF icon suchana.pdf

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,गा्रवेल,रोडाको संकलन एंव विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना पुन प्रकाशन मिति : (२०७५/०८/१६)

७५/७६ 12/02/2018 - 09:58 PDF icon retendernotice.pdf

पटके सबारी कर तथा विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 11/04/2018 - 11:53 PDF icon patakekar.pdf

Pages